(rubrik saknas)

I en artikel i Mitt i Värmdö den 3 april påstås att Värmdökoalitionen sänkt ambitionen för Värmdö skolor. Inget kan vara mer fel. Under tre år i rad har vi satsat på ökad skolpeng, med speciellt riktade medel mot förskoleklass och skolbarnomsorg, så kallat fritids. Vi har gjort riktade satsningar för att förbättra undervisningskvaliteten och ledarskapet inom skolan och vi har sett över och ökat stödet till de elever som behöver det mest. Men vi är naturligtvis inte nöjda än. Under 2011 gjorde skolinspektionen en översyn av kommunens alla skolor och slog fast att de kommunala skolorna var mycket bättre än de hade trott. Stora delar av verksamheten var mycket bra!

För att ytterligare förbättra elevernas kunskapsresultat och minska skillnader inom och mellan skolor tog utbildningsstyrelsen fram en konkret och omfattande handlingsplan. Till den planen har vi nu knutit styrelsens mål och vår uppföljning av de kommunala skolorna. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla ledningsorganisationen för att bättre stötta och utveckla våra skolor, och för att förbättra uppföljning av deras resultat, i form av ekonomi, kunskap och sociala indikatorer.

Förändring och förbättringar av skolor är en långsiktig process, där resultat av insatser inte syns omedelbart. Vår långsiktiga målsättning att bli en av länets fem bästa skolkommuner mäts bland annat av SKL:s Öppna jämförelser, där vi med 2010 års värden låg på genomsnittlig 9-10 plats. Värden för 2011 kommer snart presenteras, vilket blir ett första tecken på i vilken riktning Värmdö kommun rör sig.

Värmdökoalitionen utvecklar skolorna