(rubrik saknas)

Kommentar till insändaren ”Hälsoundersökningar till alla minskar lidande” den 24 april:

Felicia Östmans förslag på fri hälsoundersökning till alla borde vara en prioriterad fråga när sjukvården lägger sin budget.

Felicia har helt rätt