(rubrik saknas)

Om vi samarbetade och använde samtliga filer skulle morgon och eftermiddagsköerna genom Åkersberga försvinna eller i vart fall kraftigt minska.

Det är ingen slump att Trafikverket har gjort två filer rakt fram i rondellerna, det är i rondellerna som vägens kapacitet bestäms. Tyvärr används bara en fil, så först uppstår kö genom att vi använder bara en fil, sedan av att alla måste stoppa upp för att köra in i rondellen och sedan späds kön på om det är en försiktig längst fram.

Så om du inte gillar köer använd båda filerna i rondellerna, kör tills filerna tar slut och kör varannan bil. Du kanske förlorar en billängd på att släppa in men samtidigt har du vunnit tiotals, kanske hundratals på minskade köer. Använder man bara halva vägen blir det kö.

Enligt uppgift planerar politikerna i Vaxholm att tillåta bygge av en köplada vid Engarn.

För detta måste sättas stopp. Det skulle slå undan benen på de lokala handlarna och det skulle medföra katastrof för dem, som inte har bil eller på grund av ålder slutat att köra bil.

Den gamla Shelltomten i Västerhamnen är däremot en utmärkt plats både att bygga äldrebostäder på och att planera för en livsmedelsbutik i bottenplanet.