(rubrik saknas)

Med stor förvåning har vi i Edsberg och Sjöberg konstaterat att Sollentuna Energi saknar kompetens att erbjuda ett fullt fungerande bredband. Ett driftsavbrott mellan 09.30 och 22.00 är fullständigt oacceptabelt. Speciellt vid ett månadsskifte.

Saknar bolaget helt reservplaner vid driftstörningar och tänker man hålla tyst om orsaken och förklaringen till detta långa driftsavbrott?

Kunderna har varken fått en ursäkt eller en föklaring till varför inte varken telefonen eller internet fungerade den 30 maj.

Sjöbergsbo