(rubrik saknas)

Det finns i dag inte många öppna ytor för rekreation kvar i Stockholm, och det är speciellt få i söderort. I dag hotas söderorts sista stora fält, redan iordningställt för bland annat spontanidrott, genom beslutad detaljplan för Landskapspark.

När fler medborgare flyttar in behövs mer inte mindre plats för rekreation, utan mer – en barnsligt enkel ekvation!

Fritidsutforskare i söderort