(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bygg studentbostäder vid den rivna macken” den 2 oktober:

Marina A Davidsdotter (MP) föreslår i en insändare att Danderyds kommun ska bygga studentbostäder där OK/Q8-macken i Mörby centrum låg förut.

Jag delar Marina A Davidsdotters uppfattning att det är viktigt att även Danderyd bidrar till att fler studentbostäder byggs i regionen. Och jag hoppas att vi snart ska få till ett första student-/ungdomsboende i Danderyd.

Just nu pågår nämligen ett arbete som syftar till att bygga studentbostäder på den nedlagda före detta Statoil-tomten på Vendevägen i Djursholm.

Där vill en privat intressent bygga studentbostäder enligt ett nytt koncept hämtat från Tyskland. Jag hoppas att det ska kunna förverkligas.

Dessutom arbetar vi med att hitta annan mark för studentbostäder i mer traditionell form. Danderyd har ett strategiskt läge med närhet och goda kommunikationer till både Universitetet och Tekniska högskolan.

OK/Q8-macken i Mörby centrum har nyligen rivits i syfte att förbereda en utbyggnad av Mörby centrum norrut. I avvaktan på att den processen slutförs hoppas vi kunna anlägga en tillfällig infarts-parkering

Olle Reichenberg (M)

kommunstyrelsens ordförande