(rubrik saknas)

Vi som reser på busslinje 506 sträckan Hallonbergen–Karolinska sjukhuset har mycket att anmärka på. Sena avgångar vid förarbyten. Långa samtal i mobilen. Säkerhetsbälten som inte är påtagna.

Förutom detta, ryckiga körningar/bromsningar. Många väntar inte på att pensionärer och mammor med barn ska hinna sätta sig eller kliva av.

Det är inte många som kör riktigt bra. Men heder åt dessa!