(rubrik saknas)

Alliansen har sina idéer om den starka enskilda människan som likt en ensam ö alltid ska vara sig själv nog.

Men sanningen är att i takt med att samspelet mellan människor blivit alltmer komplicerat har vårt samhälle vuxit fram. Vi får alltmer gemensamt och blir alltmer beroende av varandra.

Här intar biblioteken en central funktion. I dem vilar resterna och tolkningarna av vår civilisations historia och kultur, som bildar vår identitet och blir det kitt kring vilket vi kan skapa vår framtida inre och yttre utveckling.

En skattgömma för barnen. En möjlighet att lära, roas och öka sin delaktighet i demokratin för de lite äldre.

Det var därför naturligt att biblioteken blev en av de första funktioner som vi som samhälle satsade på. Vi byggde ut biblioteken för att vi insåg deras centrala roll för att samhället skulle kunna utvecklas – kulturellt, industriellt och demokratiskt.

I den omvälvande tid som vi i dag lever i är behoven av välfyllda bibliotek större än någonsin. Men nu vill alltså alliansen ta bort vårt bibliotek i Akalla. Ett värre fattighetstecken för hur alliansen ser på framför allt barnen och de äldre, som har svårt att ta sig långa sträckor, är knappast möjligt att tänka sig.

Moderaternas löfte på val­affischer i förra valet om att satsa på oss är som vanligt reducerat till att skatten ska sänkas till varje pris. Förstår de då inte priset för dessa löftesbrott? Hur tilliten till det politiska systemet skadas? Det blir en dubbel kostnad för oss alla, tilliten minskar då Moderaterna igen bryter ett av sina löften och då den sammanhållande funktion som biblioteken har försvinner från Akalla.

Vakna upp alla väljare, låt oss tillsammans kämpa för att få behålla vårt bibliotek i Akalla!