(rubrik saknas)

Kanske beror det på att många vill sälja sina bostadrätter? Eller att mäklarföretagen har blivit flera? I det bostadsområde där jag bor, där det finns både nya och gamla hus, står eller ligger på gräsmattorna, skyltar som talar om att man säljer en lägenhet i fastigheter i närheten.

Men skyltarna är inte riktigt i fas med eller synkroniserade med försäljningen. Antingen har fastigheten inte blivit såld. Eller så väntar man på att det ska komma människor som vill se på bostadsrätten.

Men att dagligen se skyltar runt där man bor, kan ge en känsla av både uppgivenhet och en viss desperation. Att tiden är förbi då man bodde i samma lägenhet i tjugo eller trettio års tid, inser nog var och en.

Men i vår tids stress, uppvarvade tempo och rastlöshet, kan skyltarna ses som ett bevis på uttrycket ”Bättre fly än illa fäkta”. Men, som reggaesångaren Bob Marley sjöng. ”You can’t run away from yourself”.