ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

I både nationell och lokal media har det diskuterats kring att stockholmsregionen växer och det har oftast belysts som negativt att människor vill flytta. Det finns dock ett antal positiva aspekter för Täbyborna att fler vill bosätta sig i Täby.

Fler människor på samma plats ger ett ökat reseunderlag vilket är en förutsättning för nya investeringar i ny och bättre kollektivtrafik. Nu pågår en upprustning av Roslagsbanan för åtta miljarder kronor, som ska öka resekapaciteten med 80 procent under högtrafik. I det ingår nya tåg och dubbelspår. Den investeringen räcker inte, utan det behövs mer spårbunden trafik till regionen.

Det saknas både en ny förbindelse in till city och en västerut mot Solna och Kista. För att skynda på den processen har det förskotterats 20 miljoner kronor till en utredning vars syfte är att undersöka vilken spårbunden trafik som är bäst för Stockholm nordost och Täby.

Vi behöver även växa för att kunna fortsätta ge god vård och omsorg till våra äldre invånare. Redan i dag utgör andelen personer som är 80 år eller äldre 4,6 procent av befolkningen. Om tio år kommer denna grupp att utgöra 5,4 procent av Täbys befolkning. Samtidigt har Täby, jämfört med länet och hela riket, en väsentligt lägre andel av befolkningen i åldern 20–35 år. För att få unga vuxna att stanna eller flytta till Täby behövs det även byggas mindre lägenheter och studentbostäder. Täbys stadsbyggnadsstrategi utgår från en hållbar tillväxt genom att bygga koncentrerat i de centrala delarna som Täby centrum, Galoppen och Västra Roslags-Näsby samt förtäta i Arninge/Ullna. Det gör att vi kan bevara halva Täby grönt och att det inte ska vara längre än 250 meter till en park och 2 kilometer till större grönområde.

En ökad koncentration av invånare till de centrala delarna ökar även förutsättningarna för fler arbetsplatser, mer kultur, fler restauranger och andra aktiviteter.