(rubrik saknas)

Svar på insändarna ”Vilka tror Alliansen ska rösta på dem nu?” den 9 oktober och ”Vågar de borgerliga fullfölja sitt svek?” den 16 oktober:

Förra året beslutade Alliansen i Tyresö att införa en ny taxa inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Den nya taxan är enklare, tydligare och mer rättvis eftersom avgiften nu är högre för dem som har flera insatser och högre inkomst jämfört med dem som har någon enstaka insats eller lägre inkomst.

Den rådgivande folkomröstning som kommunen nyss har genomfört och som oppositionen beslutade om i kommunfullmäktige handlade om huruvida den nya taxan hade folkligt stöd. Resultatet blev att 84 procent av de röstande Tyresöborna inte stödjer den nya taxan. Dock valde 71 procent att inte gå och rösta över huvud taget.

Framför allt uppfattar vi att man anser att personer med små ekonomiska marginaler ska skyddas från avgiftshöjningar. Alliansen har därför valt att sänka avgifterna med 200 kronor för dem med små marginaler. Detta innebär att fler kommer att bli helt avgiftsbefriade. Denna lösning är, om inte unik, mycket ovanlig. Den innebär att personer med små marginaler kommer att få en lägre avgift 2013 än de hade med den äldre taxan 2010 samt lägre än vad man skulle ha fått betala i nästan alla andra kommuner.

Samtidigt vill vi, liksom de flesta andra kommuner, fortsätta använda det lagstadgade högkostnadsskyddet som är 1 760 kronor per månad. Vi anser att det är en rimlig avgift för dem som har stort omvårdnadsbehov och relativt goda inkomster.

Taxan är en av våra åtgärder för att klara de utmaningar som vi står inför när äldreomsorgen växer med cirka 20 miljoner om året. Vi vill fortsätta att ta ansvar för en värdig äldreomsorg som är tillgänglig för alla som har behov av den. Vi kommer aldrig låta kortsiktig populism äventyra välfärden för våra äldre.

Alliansen i Tyresö

Andreas Jonsson (M)

Nomi Lind (FP)

Leif Kennerberg (KD)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Alliansen ändrar äldreomsorgstaxan