(rubrik saknas)

På Stigberget har antalet hundar som rastas okopplade ökat. Hundägarna bryter mot lagen och ställer till problem. Min valp har blivit angripen vid Norska kyrkan av en rotweiler som sprang löst. När man säger till får man svaret ”min hund lyder mig fullständigt”. Hur kan man få dessa människor att ändra inställning innan något alvarligt händer?

STIG