(rubrik saknas)

Jag vill sända de varmaste kramar till alla de barn som var hos mig från året 1986 till 2012, samt till deras föräldrar. Jag vill tacka för all den glädje ni skänkt mig. Jag tar med mig många glada minnen nu när jag blivit pensionär. Tack från er dagmamma!