(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Lidingö stad har inte någon känsla för miljön” den 1 maj:

Lidingö stad arbetar långsiktigt med att bevara skog och mark och det är beklagligt när det, som fallet vid Stockbyvägen, har skett en olovlig trädfällning.

Den är varken beställd eller utförd av Lidingö stad och den har skett helt utan stadens vetskap.

Tekniska förvaltningen kommer nu att göra en värdering av skadan och kommer därefter att polisanmäla trädfällningen samt begära skadestånd.

Förvaltningen kommer anmäla trädfällningen