(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”De stora skolklasserna hotar barnens framtid” den 15 maj.

”En bekymrad mamma” oroar sig för att hennes barn i höst börjar skolan i en klass med 30 elever. Om verkligheten vore så illa som hon skriver, att en lärare arbetar i en så stor klass, då skulle jag också vara mycket bekymrad. Dessbättre har läraren hjälp av andra pedagoger. Det betyder att klassen oftast arbetar i mindre grupper.

Hur stora klasserna blir bestämmer rektorn på varje skola. Ibland är klasserna små med bara en klasslärare. I andra fall är klasserna större men med flera pedagoger. Personaltätheten har legat stabil i många år och Järfälla ligger på samma nivå som andra Stockholmskommuner.

Mitt råd är att ta kontakt med skolans ledning och hör efter hur många som kommer att arbeta i klassen och hur uppdelningen i grupper ser ut.

De yngre barnen i Järfällas skolor visar mycket goda resultat på nationella prov – under många år bland de bästa i landet. Dessutom görs regelbundet screeningar för att identifiera barn som behöver extra stöd.

Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden