(rubrik saknas)

Hallunda bibliotek är nominerad till Årets bibliotek 2012. Ett pris de förtjänar – varje år.

Biblioteket är unikt.

Det är alltid något nytt, någon händelse, någon aktivitet där med sam- hälIsövergripande och aktuell karaktär. Där blir man välmött av entusiasm och stort engagemang, alltid med ett leende och med respekt av personalen.

Även om du kommer några sekunder innan stängning.

Mitt i rummet står en scen med böcker på flertal språk runt om den. Liksom böckerna speglar personalen mångfalden i kommunen och i det mångkulturella Sverige. Servicen blir alltid ännu bättre och smidigare med personal som kan flera språk.

Tack för de tjänster ni gör för kommunens medborgare och för kunnig, snäll och kompetent personal.

Vi är stolta över er!