ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Bussterminalen i Slussen har i dag mycket korta och relativt bekväma omstigningar både till tunnelbana och stadsbussar.

Men för att få plats med en ny galleria och nya kontorshus i den Nya Slussenplanen måste man bygga en ny bussterminal.

Planen för ny bussterminal innebär att nya stora bergrum sprängs ut djupt inne i Katarinaberget.

De nya bergrummen sträcker sig från Katarinavägen (OKQ8) och långt bort till Fotografiska vid Stadsgården och långt under Katarina kyrkobacke. Bergrummen blir över 300 meter långa och får en total bredd på drygt 100 meter.

Terminalen ligger fyra meter under havsnivån och stora pumpanläggningar måste se till att pumpa ut vatten hela tiden för att undvika översvämning.

Bussterminalens placering djupt inne Katarinaberget leder till långa och krångliga gångtunnlar och höga rulltrappor vid byte mellan buss och tunnelbana/stadsbuss.

Gångavståndet mellan buss och tunnelbana blir 200 – 420 meter. De stora höjdskillnaderna i bergrummen gör att man först, nere i terminalen, måste ta sig upp för en 9,2 meter hög rulltrappa och sedan ytterligare en 8,8 meter hög rulltrappa till Katarinavägens nivå.

För att sedan komma vidare till tunnelbanans södra del måste man via en ny gångtunnel ta sig över t-banetunnlarna och sedan ytterligare trappor 6 meter ner till perrongerna.

Dessa extremt långa och krångliga byten kommer att drabba tusentals resenärer dagligen och kan inte ses som en godtagbar lösning.

ANNONS

Under byggtiden, 4 år, föreslår planarkitekterna att en provisorisk bussterminal läggs ut på en jättelik flotte ute i Saltsjön. Då får man räkna med ännu längre och krångligare omstigningar mellan buss och t-bana.

Visserligen hamnar bussterminalen över havsnivån, men den planerade provisoriska gångbron mellan jätteflotten och Stadsgården blir cirka 200 meter lång och får en höjdskillnad på 11 meter.

Totalt blir det 250 – 400 meters gångavstånd mellan buss och t-bana. Det finns bättre alternativ. Satsa pengarna på en utbyggnad av t-bana till Nacka nu!

Satsa på tunnelbana – avstå från terminal