(rubrik saknas)

Som nöjd och stolt Fittjabo är jag upprörd över planerna att sälja en del av Botkyrkabyggens allmännyttiga hyreslägenheter.

Argumentet att försäljning av 1 000 lägenheter är det enda sättet att finansiera upprustningen av resten av beståndet vilar på lösa grunder. Det finns flera olika sätt att genomföra den nödvändiga upprustningen utan att vi skulle behöva sälja några som helst av våra gemensamt ägda hyresrätter.

Det är fullt möjligt, exempelvis, att upprusta i olika etapper där behovet styr turordningen. Detta skulle innebära att kostnader fördelas över en längre period vilket i sin tur betyder att Botkyrkbyggen skulle kunna finansiera upprustningen av samtliga lägenheter utan att behöva sälja någon av dem.

Dessutom samverkar Botkyrkabyggen med andra kommunala aktörer, just på grund av att bolaget hör till oss alla vilket betyder att vi har inflytande över de beslut som tas, för att bidra till det allmänna välbefinnande och tryggheten i området. Detta ser jag dagliga exempel på också i Alby där jag arbetar.

En privat hyresvärd däremot har inte vi medborgare någon som helst demokratiskt inflytande över. Det är därför oförsvarbart ur en samhällsnyttig synpunkt att göra oss av med det värdefulla bostadsbolag som vi alla äger tillsammans.

Som sagt är jag en nöjd hyresgäst i Norra Botkyrka alltsedan min första dag som Fittjabo.

Ingen annanstans i Stockholms regionen där jag hade varit på lägenhetsvisning hade jag sett sådana satsningar.

Och då berättade min värd från Botkyrkabyggen att detta var det fina resultatet av en kommunal bostadspolitik som värnande om våra gemensamma ägodelar. Låt oss nu bevara denna värdefulla kollektiva anda.

Laura Purdy