(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Fotgängare väljer bort Slussens gångar” den 9 oktober: ”Slussen har aldrig fungerat för gående”, skriver Erik O. Jo, Slussen har länge fungerat väl både för gående och cyklande människor. Också i Gamla stan har en och annan fyllbult pinkat under 800 år! Ändå verkar folk trivas utmärkt där! Enligt Curre Hansson (S), samt uträkningar av två arkitekter, skulle nya Slussen stjäla en arbetsvecka per år för trogna pendlare! Innan T-banan till Nacka blir realitet är det inte försvarbart att sätta igång att bygga nya Slussen. Det kommer att bli tio års tafikstörningar. Den gamla Slussen kan reparareras en sektion i taget utan att störa trafiken. Under Slussen går det att förbättra med flera hissar och rulltrappor, måla om, göra nya toaletter, sätta nytt kakel med mera. Till det behövs inga miljarder.