(rubrik saknas)

Sänk inte skatten! Som kommuninvånare, anställd och facklig förteträdare för Kommunal, i Österåker anser jag att den planerade skattesänkningen i stället ska användas till att höja kvaliteten och bemanningen i kommunens verksamheter.

Våra medlemmar arbetar med att utföra välfärdstjänster, inom skola, vård och omsorg, de finansieras i vår kommun med en peng, det vill säga en ersättningsnivå för varje elev, barn eller vårdtagare etcetera. Pengen bör höjas.

Verksamheterna har de senaste åren kämpat hårt för att få budget i balans. När en kommun har ett underskott finns en ”förståelse” för personalneddragningar, större arbetsmängd och minskade resurser att utföra arbetsuppgifter. Men den ”förståelsen” kräver att när ekonomin åter är i balans måste det skjutas till mer pengar så att man kan utveckla och bygga upp verksamheten. Vår kommun har nu en mycket god ekonomi. Det gör det svårt att få förståelse för de nu planerade personalminskningarna och reducering av tjänstgöringsgrader och försämrad arbetsmiljö med hänvisning till dålig ekonomi.

Nu finns chansen att öka kvaliteten för kommunens invånare som är i behov av välfärdstjänster. Det kan till exempel innebära mindre barngrupper och klasser i förskola, skola och fritidshem, mer innehåll i vardagen och fler personal i vården. En mer individuellt anpassad service.

Använd den planerade skattesänkningen och en del av kommunens överskott till att göra kommunens verksamheter både i egen och privat regi ännu bättre.

Styrelsen för Kommunal Österåker, genom Eva Hessler