(rubrik saknas)

Efter mycket om och men har jag kommit fram till att jag faktiskt är delägare i Förvaltaren. Bolaget är kommunalägt, jag är Sundbybergsbo och skattebetalare – och därmed delägare i Förvaltaren.

Hur kommer det sig då att jag varje dag bestraffas med en halv poäng mindre i deras kösystem gentemot de som redan bor hos Förvaltaren?

Ologiskt är bara förnamnet, men jag skulle vara jätteglad för en förklaring.

Har vi helt tappat greppet över Förvaltaren? Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i Sundbyberg, men ändå säljs det ut fastigheter till ombildning. Varför?

Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Då tycker jag att kommunen ska agera.