(rubrik saknas)

Nio av tio utsatta barn riskerar att förlora sitt särskilda stöd i skolan. Det står klart efter att kraftiga nedskärningar görs i skolornas stöd till elever med särskilda behov. Konsekvenserna av beslutet är färre elevassistenter, pedagoger och personal på skolorna i Sundbyberg.

Beslutet kan dessutom strida mot skollagen, därför har vi skickat en överklagan till förvaltningsrätten för att pröva frågan.

Barn som är funktionsnedsatta eller av andra skäl är beroende av hjälp måste få det. Socialdemokraterna har dock beslutat att införa en hög tröskel för de elever som har störst stödbehov. Nio av tio av de barn som i dag får stöd hamnar under denna nya tröskel och riskerar att helt bli av med sitt särskilda stöd i skolan. Detta drabbar de mest utsatta barnen, men också alla andra barn, eftersom elever med särskilda behov som nekas stöd ändå kräver extra hjälp från den ordinarie skolpersonalen.

Det är djupt beklagligt att nedmonteringen av Sundbybergs skolor fortsätter. De senaste åren har två skolor lagts ner, 50 lärare har varslats och nu riktas udden mot de svagaste barnen. Det är skamligt att Sundbybergare ska tvingas gå till domstol för att få det stöd de har rätt till i skolan.

I stället för att ständigt skära ner på välfärden vill vi satsa på skolan. Varje elev med behov av extra stöd måste prövas individuellt och hjälp ska tilldelas så snabbt som möjligt.

Alla barn har rätt till en bra skolgång. Därför har vi i vår budget anslagit mer resurser till elever i behov av särskilt stöd.