(rubrik saknas)

Efter mitt inlägg bland annat om den icke genomtänkta iden att bygga en badmintonhall på en befintlig grusplan så att Bergtorspskolans elever inte hade någon plats att ha utegymnastik på så känns det som våra lokalpolitiker har vaknat ordentligt.

Att bli nämnd två gånger med namn i ett ”motinlägg” från våra styrande politiker gör mig riktigt glad. Glad över att demokratin verkar fungera och att politikerna nu börjar inse att man måste lyssna på dem som använder anläggningarna – alla barn och ledare, och också de som bor runt omkring. Naturen i Täby är mycket värdefull och den får in inte ”tullas på” på eller förstöras.

Alla positiva reaktioner jag har fått på min artikel från grannar, bekanta och även folk jag inte känner gör att jag känner att vi i Täby gillar idrott och natur. Men vi vill att besluten om att bygga alla de nödvändiga anläggningarna fattas på ett sätt där vi tar mer hänsyn till naturen, för när den väl har försvunnit så finns den inte där mer.

Men jag hyser stort hopp, våra lokalpolitiker har visat att de är öppna för kritik och att de vill lyssna. Att sedan inte alla alltid kan få sin vilja fram är ju demokratins grundbult.

Och lyssnar inte politikerna får man väll starta ett eget parti – Idrotts- och naturpartiet i Täby, som värnar om alla oss som gillar idrott och natur!

Anders Berghagen, idrotts, natur och demokrativän i Viggbyholm