(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Arbetslösheten har vi inte orsakat lokalt” den 12 juni.

Arbetslösheten i Sundbyberg är högre än i våra grannkommuner. Beroendet av försörjningsstöd ligger bland de högsta i länet. Men i stället för att ta ansvar för det väljer Jonas Nygren (S) att skylla på regeringen.

Vi menar att vi måste våga se problemen och ta ansvar för att lösa dem. Det går inte att, som Nygren vill, skjuta över ansvaret för alla Sundbybergsfamiljer som är fast i bidragsberoende och utanförskap – de är våra kommuninvånare och därmed vårt ansvar.

I Sundbyberg betalades det ut 50 miljoner kronor i försörjningsstöd under förra året. I den betydligt större kommunen Solna betalades bara hälften. Arbetslösheten är 5,7 procent i Sundbyberg, i Solna drygt 3 procent – med samma regering. Det är det som görs i kommunerna som gör skillnad.

Moderaterna och Folkpartiet vill att Sundbyberg ska lära av andra kommuner. Vi har svårt att förstå Jonas Nygrens motstånd mot att besöka våra grannkommuner. Det är tydligt att han inte är beredd att visa ledarskap för Sundbyberg.

Jenny Segeljakt (M), ledamot i individ- och omsorgsnämnden

Peter Müller-Rienzburg (FP), ledamot i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden