(rubrik saknas)

Ett stort tack till alla som stöttade och hjälpte oss att tillkalla ambulans när min man halkade omkull på parkeringen vid Solbo den 24 januari.

I och A Söderström