(rubrik saknas)

Härmed skulle jag, Akram Monfared Arya, vilja framföra min hjärtliga tacksamhet till Husby vårdcentrals personal och i synnerhet AT-läkaren Khosro Shoja Hamzeh för deras vänliga och ansvarsfulla bemötande samt mottagandet av mig som patient, som den 18 augusti drabbades av ett astmaanfall när jag var på besök hos min son i Husby.

Läkarens korrekta diagnostisering och effektiva mediciner rådde bot på min andning.

Akram Monfared Arya