Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Privatpersonen och Värmdöbon Olof Stenhammar kommer enligt uppgifter i media, att under fem år sponsra Värmdö IF:s ungdomsidrott med 400 000 kr per år.

”Idrottsstaden Solna” medfinansierar med skattemedel byggandet av en ny arena för eliten samtidigt som vi inte längre anser oss ha råd att låta varje skola ha en egen bollplan för spontanidrott. Tvärtom – med en halveringstid som skulle göra en kärnkraftskramare grön av avund – försvinner Solnas fotbollsplaner en efter en. Platser som i går uppmuntrade till lek och spel och fungerade som grogrunder för lokala talanger blir i dag grunder för nya hus.

Den goda nyheten är att den här utvecklingen avstannar av sig själv. Den dåliga – att det först inträffar när det inte längre finns några fler fotbollsplaner att bebygga.

Privatdonationer för att stötta, stimulera och möjliggöra breddsportande, såväl spontant som organiserat i föreningar, är lika välkomna som välbehövliga även i Solna.

Stadshusmajoritetens expropriering av Hagalunds IP, mark ursprungligen donerad av familjen Amundson på Stora Frösunda till Hagalundsborna för idrottsändamål, är naturligtvis avskräckande.

I dag har å andra sidan säkert tillräckligt många Solnabor fått upp ögonen för att förhindra något liknande.

Effekterna av rörelse på välbefinnande och livskvalité är svåra att mäta i pengar. Dessa är dock liksom hälsoeffekten härav direkt proportionella mot kostnadsbesparingarna för samhället.

En rik stad utan utrymme för bredd- och spontanidrott är ingen rik stad.

När vi inte längre kan upprätthålla och erbjuda Solnaborna möjligheten att leka idrott och utöva spontanidrott i närhet av det egna boendet kommer arenainvesteringens verkliga kostnader stå klara för envar.

Då är det dock redan för sent.