(rubrik saknas)

Alliansen och MP i landstinget är nu överens om vårdvalet – fantastiskt!

Tycker att det blivit större valfrihet i vården och bättre service sedan man införde vårdvalet och vill gärna se att det fortsätter just så.

Människor mår bra av val, det ger oss människor större makt och påverkan i våra liv – och inte tvärtom som en del verkar tycka. I slutändan är det ju våra skattepengar som nyttjas för att skapa bra vård, och då bör ju vi kunna få tycka till och göra våra egna val varje dag och inte bara vid valurnan var fjärde år.

Nu säkrar alliansen och MP vårdvalet för framtiden – både bra och historiskt på många sätt.