(rubrik saknas)

Beslutet att lägga ner Gångsätra gymnasium från hösten 2013 är inte bara kortsiktigt utan rent cyniskt. Hersby skola ska visserligen byggas ut men inte tillräckligt för alla de elever som börjar till hösten ska få plats. Styrande politiker i Lidingö kommun anser alltså att det är rimligt för en kommun som Lidingö att låta 16-åringar pendla till andra kommuner för att få plats på en gymnasieskola. Det sannolika scenariot är att de som är minst studiemotiverade inte erbjuds plats på Hersby och därmed sannolikt inte heller i innerstadsskolorna, utan måste sätta sig på pendeln för att få gymnasieutbildning. Vad hände med det fria skolvalet? De som vill, och kanske mest behöver det, får inte plats i sin egen hemkommun. Är det valmöjlighet? Det självklara alternativet för mig, och jag vågar tro, många med mig, är att satsa på att göra våra två gymnasieskolor till de främsta i länet. Det som krävs är så klart pengar! Lärarna finns redan liksom lokalerna. Skolinspektionens senaste rapport var mycket positiv för de båda skolorna. Men att snåla sig ur en kortsiktig nedgång i elevunderlag är verkligen inte en värdig utväg för Lidingö.