ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Angående artikeln ”Planer på 1 500 nya lägenheter” den 31 januari:

Planerna på att bygga 1 500 lägenheter på LM Ericssons gamla fabriksområde här i Älvsjö är ett utmärkt initiativ med tanke på den stora bristen på lägenheter i Stockholm och de utmärkta förbindelser som Älvsjö har åt många olika håll.

Men, då måste också problemet med Älvsjövägen lösas, en fråga som vi som bor här i Långbro och Älvsjö har drivit i mer än 40 år i våra många föreningar och samarbetsorgan. Älvsjövägen tillhör stadens primära vägnät i egenskap av den viktiga länken mellan E4/E20 (Södertäljevägen) och väg 226 (Huddingevägen) och tillhör de mest belastade vägarna i Stockholm.

Den har i dag stora brister både när det gäller trafiksäkerhet och framkomlighet och blockeras dagligen av väldiga köer. Vägen skär dessutom rakt igenom bostadsbebyggelsen intill både villor och hyreshus och tätt intill Kämpetorpsskolan.

Kommunens egna trafikanalyser har redan tidigare visat att kapacitetsförstärkningar är nödvändiga till följd av utbyggnaden av Älvsjö centrum. Och nu finns det planer på att ytterligare 1 500 nya bostäder ska tillkomma i Älvsjövägens omedelbara närhet. Det innebär att det eviga problemet med vägen måste lösas.

En lösning kunde vara en enkel sänktunnel som innebär att trafiken från rondellen vid Sjättenovembervägen sänks ner och däckas över fram till E4. Det skulle kunna ge plats för den nödvändiga utvidgningen av Kämpetorpskolan och lekparker för de många barn som kommer att flytta in i de nya husen. Och för alla oss här i området skulle det bli ett stort lyft att slippa Älvsjövägens buller och avgaser!

En sänktunnel är inte något särskilt kostnadskrävande projekt men den skulle både öka framkomlighet för trafiken och skapa en tyst, ren och säker miljö i hela området. Marken fram till sänktunneln skulle kunna användas på ett betydligt bättre sätt än nu.

Att Älvsjövägen läggs i tunnel är en förutsättning för den nya bebyggelsen.

ANNONS