(rubrik saknas)

För att få en bättre bild av skolverksamheten har jag det senaste året besökt lärare och föräldrar i grundskolorna i Sundbyberg. Ett möte med en bekymrad förälder från Ängsskolan gjorde stort avtryck.

Hon berättade att hennes dotter många gånger tvingats dela böcker och stenciler med sin bänkkamrat. Klassen har 30 elever, och ofta måste eleverna arbeta i grupp, inte av pedagogiska, utan av ekonomiska skäl. Enligt principen först till kvarn får eleverna rusa fram till katedern och ta en dator. Tio elever blir utan.

Detta är resultatet av Socialdemokraternas nedskärningar i skolan. Det senaste året har 50 lärare varslats. Resurserna för nio av tio barn med behov av särskilt stöd har stramats åt och skolpengen har sänkts för andra året i rad. I nedskärningarnas spår sjunker skolresultaten, och är nu de lägsta på över tio år.

Vi i Moderaterna har förslag som kan vända den negativa skoltrenden. Först och främst måste nedskärningarna stoppas. Lärare och elever behöver känna trygghet i att Sundbyberg satsar på skolan. Men resurser är inte allt, vi behöver även insatser för att öka tryggheten i skolan. Ofta är lärarens kompetens och ledarskap avgörande när det gäller att skapa arbetsro i klassrummet.

Ett sådant arbete sker även ute på skolgårdarna, där vi behöver vuxna som upptäcker och stoppar mobbning. Det är välutbildade lärare och kunnig skolpersonal som skapar förutsättningarna för trygghet, höga skolresultat och engagerade elever.