(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Varför SL-kort för att parkera sin bil?”:

Håller med Carina Svensson fullständigt. Hör till de som använder sig av remsan när jag ska hälsa på mina barnbarn i stan. Diskriminera inte oss med remsa. Ni måste hitta på ett annat sätt att komma till rätta med parkeringsproblemet.