(rubrik saknas)

Genom gemensamt ägda lägenheter kan vi skapa ett Stockholm där alla har råd att bo. Men med högeralliansens politik har nu antalet allmännyttiga lägenheter i Skärholmen halverats.

Bredäng har drabbats extra hårt. I dag finns bara en dryg tredjedel av allmännyttan kvar, jämfört med för tjugo år sen. 2 656 lägenheter har blivit 967. Det visar den nya rapporten ”Lagerrensning – sista chansen”, där Vänsterpartiet i Stockholms stad har kartlagt hur allmännyttan är på väg att utraderas.

Även i Sätra har det blivit betydligt svårare att få tag på en allmännyttig lägenhet. För tjugo år sen fanns 1 419 allmännyttiga lägenheter, i dag finns bara 691 kvar.

I Vårberg har allmännyttan mer än halverats från redan låga nivåer och inga nya lägenheter planeras. I stadsdelen Skärholmen har allmännyttan minskat från 2 287 lägenheter till 1 619.

Att äga lägenheter är en bra affär för kommunen som får en säker investering. Det är bra för oss Stockholmare, som vill bo för en rimlig hyra. Men att sälja ut den gemensamt ägda allmännyttan – som högeralliansen konsekvent gör – är en dålig affär för alla.

För oss är allmännyttan en garant för att det byggs lägenheter för alla Stockholmare och inte bara för de med tjock plånbok. Det är allvarligt om vår stadsdel ska bli lika strömlinjeformad och tråkig som innerstaden håller på att bli. Och framför allt är det inte acceptabelt att unga människor inte ska ha råd att bo här.

Vi i Vänsterpartiet vill bygga flera allmännyttiga bostäder med överkomliga hyror. Då kommer vår stadsdel även i framtiden att vara blandad och trivsam.

Det som har kallats boendedialog i Bredäng blev till slut ett hån mot hyresgästerna när den borgerliga majoriteten sålt Svenska bostäders lägenheter till en privat fastighetsägare i en hastig och tveksam affär. De säljer våra allmännyttiga lägenheter – men pengarna försvinner samtidigt som bostadsbehovet ökar år efter år. Det kan vi inte acceptera! Bygg fler hyresrätter i Skärholmen!