Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Öppet brev till Upplands-Bro kommuns ledning och medborgare:

Den 26 september blev det nya läraravtalet påskrivet efter nästan en månads medlingsarbete. Avtalet ger för 2012 ett första avstamp mot den önskade uppvärderingen av lärarnas löner och därigenom även läraryrkets attraktivitet.

2013 är det så kallade ”märket” den lägsta nivån och för 2014 finns ingen fastslagen procentsats.

Avtalet har både kritiserats, främst från lärarna själva, men också gratulerats till från andra fackförbund som nu sett att det går att få högre påslag än ”märket”.

För 2012 är 4,2 procent den lägsta nivån, vilket är 1,6 procentenheter högre än ”märket”. Dessutom retroaktivt från 1 april.

Detta kommer självklart att kosta och för att verksamheterna inte ska påverkas måste extra pengar tas fram, så som man beslutat göra i Stockholm.

Konsekvensen kan annars bli att barnen och eleverna får betala detta. Till exempel barn i behov av extra stöd, som inte kan få detta, att gruppstorlekarna ökar med följden att läraren får än mindre tid att se det enskilda barnet och dess behov eller att aktiviteter måste ställas in för att ekonomin inte tillåter.

Pengarna finns, vilket prognosen för årets bokslut visar. Upp till bevis!

Om Upplands-Bro vill vara en kommun, både för familjer att bo i och vara en attraktiv arbetsgivare för lärare i framtiden så bör man satsa på att nå långt högre än ”golvets” 4,2 procent för 2012.

För att visa att man tar detta på allvar måste man också i dag i budgetarbetet planera för ett högre lönelyft till lärarna än märket för 2013. Märket ska vara begynnelsen inte slutpunkten.

Sist, men absolut inte minst, måste de styrande i Upplands-Bro redan nu tänka ända fram till 2014 och visa att man klarar av att vara en ansvarstagande huvudman som vill ha kvar sina lärare och locka till sig nya genom ordentliga lönepåslag, trots ett sifferlöst 2014 i avtalet.