ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

I Mitt i Värmdö den 13 januari läste jag med häpnad om hur två företrädere för miljöpartiet ser på konsekvenserna av centrumplanen. Om jag uppfattat det rätt så anser de att man ska åka ut i skogen för att få lugn och ro.

Att planera för en miljövänlig centralort tycks inte existera ens i deras visioner. Bara ett exempel för att belysa hur långt från verkligheten man är kan nämnas argumentet att minska störningarna från biltrafiken genom ökat kollektivresande. Det finns inga garantier för ett ökat kollektivresande och om det går att uppnå i någon utsträckning så måste bussarna byggas annorlunda eftersom de bullrar dubbelt så mycket som bilarna. När väl centrala Gustavsberg är utbyggt är det för sent att rätta till misstagen.