(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Valfriheten i skolvalet är i princip obefintlig” den 8 maj:

Det är viktigt med valfrihet och det är tråkigt när föräldrars val inte kan tillgodoses. Att tillgodose alla önskemål om skolplacering skulle innebära en stor överkapacitet, vilket inte är ett försvarbart användande av skattepengar. Det finns också gränser för hur mycket man kan bygga ut populära skolor.

I slutändan så måste både politiker och föräldrar acceptera att man inte alltid kan erbjuda plats på den skola som föräldrarna valt. Inför hösten har 82 procent av alla elever placerats i förskoleklass i den skola de haft som förstahandsval, sju procent i sitt andrahandsval och tre procent i sitt tredjehandsval.

Rektorerna försöker alltid tillgodose föräldrarnas förstahandsval så långt det går. I en del områden kan vissa föräldrars önskemål inte tillgodoses alls, då alla valda skolor är lika fulla. Då placeras barnet i den närmaste skolan med tillgängliga platser.

I Enskede har alla barn fått en skolplacering inom två kilometer från hemmet. På grund av den stora efterfrågan på skolplatser i Enskede-området utreder utbildningsförvaltningen för tillfället en skolkapacitetsökning. Jag ser fram emot deras förslag som kommer att innebära att fler elever i Enskede kan erbjudas plats i en av de skolor de valt.