ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren”Jag lever ännu trots 34 kilometer cigaretter” den 22 november:

Ditt alster om rökning var ett av de barnsligaste jag någonsin läst. Du skryter pojkaktigt med dina 400 000 cigaretter.

Precis desssa 400 000 gånger, (vilket mått för ditt oförnuft!) har du alltså nonchalant struntat i andra i din omgivning, som utsatts för ditt missbruk.

En enda cigarett kan kännas också på långt håll. Plus att du, kära inbitna tobaksmissbrukare, hela tiden har luktat illa av det, säkert till andras förtret.

Försök inte slingra dig från ditt ansvar genom att peka på andra faror i livet. Det är ju farligt att födas till denna lömska värld!

Så du har inte fått någon cancer än? Vilket nöje att höra det. Som rökare får du lov att ”välja” bland 20 olika svåra sjukdomar, från cirkulations- och lung- till skelett sjukdomar, alltså inte bara cancer.

Allt beror på din konstitution – men din kropp väljer slutligen att själv falla sönder på sina svagaste ställen, tobaken brukar vara då den avgörande faktorn.

Rökningen som blivit ”en del av ditt leverne så länge livet varar”.

Vad för slags leverne, att dränkas frivilligt i stinkande gifter och låta sig reduceras till ett trist viljelöst offer? Så länge livet varar?

ANNONS

Du som skryter med det, det var det ynkligaste.

Du borde ändå försöka, redan för samvetets skull, att göra något med din dåliga vana. Lycka till!

Självklart ickerökare