ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Onsdagen den 8 februari offentliggjordes vilket bolag som vann upphandlingen av Högdalens sim- och idrottshall. I själva verket är beslutet som fattats av idrottsnämnden ett rejält magplask för borgarrådet Regina Kevius (M) och den borgerliga majoriteten.

Kalkylerna för förslaget visar att staden i stället för att tjäna på försäljningen kommer att förlora miljoner när driften av Högdalen sim- och idrottshall nu säljs.

Försäljningen är inte bara en dålig affär för Stockholms skattebetalare, den kommer också att innebära minskad valfrihet för Stockholmarna. Medlemskorten på stadens sim- och idrottshallar kommer att sluta gälla, vilket gör hallen mindre tillgänglig för stockholmarna.

Redan 2007 försökte den borgerliga majoriteten sälja ut driften av Högdalens sim- och idrottshall men fick då backa eftersom det innebar minskade intäkter för staden. Nu har ärendet åter igen tagits upp i idrottsnämnden och denna gång har referensbudgeten momsneutraliserats, så att det ser ut som att intäkterna blir större från den privata leverantören än vid egen regi.

I realiteten handlar det om sex miljoner kronor i minskade intäkter. Det är pengar som skulle göra mer nytta ifall de satsades på stadens barn och unga, menar Socialdemokraterna i idrottsnämnden.

Syftet med konkurrens borde vara att stockholmarna ska få verksamhet med likvärdig eller bättre kvalitet till ett bra pris. Risken är nu mycket stor att det i stället blir höjda taxor för träning, minskad valfrihet och dessutom minskade intäkter för staden.

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har sagt att de är villiga att satsa på förbättrad folkhälsa och att få fler stockholmare i rörelse. Det är svårt att se hur minskade intäkter och minskad valfrihet i stadens idrottsutbud ska främja detta.