(rubrik saknas)

Låna aldrig pengar till eller av den som du betecknar som en vän.

Pengar är världens största hot och för det finns det ingen bot.

Jag