(rubrik saknas)

Svar på insändaren”Grannens rökande gör min balkong obrukbar” den 5 juni:

Jag känner igen mig. Nu finns det rökare och rökare. Många rökare tar faktiskt hänsyn till sin omgivning, de kan gå undan en bit när de ”måste” röka, de kastar inte fimpar på trottoaren, de använder en askkopp, det finns ju faktiskt såna ute på stan. De grisar inte ner i parker och gräsmattor genom att bara trycka ner fimpen i gräset utan använder en egen medhavd askkopp.

Sedan finns det rökare som inte bryr sig ett jota. Gärna av den lite överförfriskade typen, såna som röker oavsett om det finns folk i närheten. När man ber dem röka någon annanstans, exempelvis om de röker på en balkong så vrålar de bara rakt ut, att det har du inte med att göra, jag röker hur mycket jag vill och liknande.

Jag har en dylik granne som bor precis under mig och det är inte trevligt med de avgaser man tvingas dras med. Eftersom det rör sig om ett hyreshus har jag förstås försökt få värden att agera, men när brydde sig en hyresvärd senast? Nästa steg får väl bli att begära sänkt hyra. Kanske kan rökaren bli skyldig att betala mellanskillnaden?