(rubrik saknas)

Vägen ligger oasfalterad i onödan

I mitten av april togs asfalten bort på Österleden, vilket medförde trafikproblem under tiden arbetet utfördes. Vad hände sedan? Ingenting! Ny asfalt? Nej.

Efter ha tröttnat på att dagligen åka över vassa skarvar på oasfalterad väg kontaktade jag Huddinge kommun. Fick följande svar: ”Bortforsling av översta lagret asfalt utförs innan man lägger på nya lagret och omasfalteras ganska omgående. Men här i Skogås (Storvretsvägen, Österleden) så kommer alla övergångsställen och busshållplatser att tillgänglighetsanpassas. Det arbetet utförs innan ny asfalt läggs. Vecka 28 är det planerat att det är nyasfalterat på Storvretsvägen Österleden.”

Min fråga är nu: Varför var det så bråttom att bryta upp den gamla asfalten när det ska ta tre månader för oss att få ny? Skandal.