(rubrik saknas)

Jag går i princip dagligen till Solna centrum. Något som på grund av alla cyklister kan vara livsfarligt.

När man ska gå över gångvägen från Västra V för att komma till tunneln under Solnavägen måste man gå över en cykelbana. Denna cykelbana är markerad med ett vitt heldraget streck tvärs över och efter en dryg meter en nytt heldraget streck för att sedan markera att cykelbanan fortsätter. Detta avbrott markerar faktiskt ett övergångsställe för oss gångtrafikanter.

Hittills har jag aldrig upplevt att en enda cyklist stannat och låter någon passera. I stället pinglar de på sina cykelklockor eller skriker åt oss att vi ska flytta på oss. Det måste göras något åt dessa övergångsställen som finns på cykelbanor innan det händer en ordentlig olycka. Trots att det har gjorts små gupp i cykelbanan några meter innan övergångsstället, så är dessa gupp inte tillräckliga för att cyklisterna ska sakta ner.

Sätt upp skyltar som tydligt markerar att det kommer ett övergångsställe eller gör djupare gupp så att cyklisterna måste sakta ner farten. En bilist som inte stannar vid ett övergångsställe riskerar att bli bötfälld. Låt detta gälla även för cyklister.