(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bra att småpåvarna mister en del makt” den 1 maj:

Om man bor i en bostadsrätt (BR), så äger du inte din lägenhet, det kallas ägarlägenheter eller andelslägenhet. Att bo i bostadsrätt innebär att du köpt ett antal andelar i en BR-förening, och att du har en rätt att bo i den lägenhet, som du köpt andelar i. Bostadsrätt är en ekonomisk förening, som därmed måste ha stadgar och en styrelse vald av BR-innehavarna. Det vi kallar bostadsrätter behöver inte finnas i andra länder, där har man ofta ett helt annat system vad gäller ”köpta” lägenheter.

Att du kallar styrelsen i en BR för småpåvar är förstås mycket starkt. Styrelsen i en BR brukar vara mycket aktiv, generös samt värna om föreningens ekonomi. Vill man ändra på sammansättningen i styrelsen får man vara aktiv och föreslå andra namn i föreningen, vilket man ockå bör göra, om man är missnöjd.

Att hyra ut sin lägenhet går i de flesta fall att göra under 1-2 år, men just inte mer. I mindre BR-föreningar brukar de vara mer generösa. Skälet till att jag gått igenom vad en BR innebär, är att du inte verkat förstått, vad en bostadsrätt betyder.

Men en del tror att de köpt en lägenhet och får göra vad de vill med den, vilket inte är fallet. Att även påstå att det är större risk att en BR-innehavare själv gör något skumt är dumt!

CML