(rubrik saknas)

Det stämmer som kommunens projektledare Susanne Moberg skriver i sin insändare den 19 juni att kommunen har upplyst om kostnader som är preliminära, men hon glömmer att skriva att det skedde när vi hade samrådsmöten mellan kommunen och oss när det var dags för det kommunala. Under ett av dessa möten så talade både kommunen och SVEAB sig varma för att anbudet som är lagt håller, cirka 14 miljoner kronor. Informationen från kommunen är obefintlig när det gäller vad kostnaden blir i slutändan, de som har varit i kontakt med kommunen har tydligen fått skiftande svar när det gäller slutsumma som skall betalas (vet att det skiftar från fastighet till fastighet), vi andra som inte har tagit denna kontakt vet fortfarande inte att det är en höjning av betydande art för vår enskilda ekonomi. Vi är det sista området som kommer att få betala den reella kostnaden för utbyggnaden av den kommunala va-anläggningen på grund av att kostnadsutredningen är icke godkänd av er själva, er egen utredning, hur kan det komma sig? Hörsägen gör gällande att det är tidigare sprängningar och kalla vintrar som ligger till grund för en markant höjning av vägåterställningsavgiften. Det är ju ni själva som har beställt en projektering som tydligen är undermålig men ändå antagen av just er. I denna skrivande stund så är dessutom området inte färdigt, så frågan är varför vi skall tolerera en sådan höjning som nämns i artikeln?

Oklart vad slutnotan blir för gatukostnader