(rubrik saknas)

Det måste vara ett feltänk när man inte får ersättning från försäkringsbolaget för skada när man har nyttjat rotavdrag. Enda skälet till att jag inte fick ersättning var just att jag gjort rotavdrag.

Totalkostnaden var 30 000 kronor och rotavdraget 7 000 kronor. Restbeloppet på 23 000 kronor minus självrisk skulle vara berättigat för ersättning om jag inte nyttjat avdraget – ologiskt så det förslår.

Kan det vara lagstiftarens mening? Helt ologiskt tycker jag.

Försäkringsbolagen måste tjäna mycket pengar på detta vilket borde återspegla sig i sänkta premier. Vi får väl se…

Rotavdrag är ingen försäkringsersättning