ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Filmstaden Camera bröt sitt löfte om en talslinga” den 31 januari:

I insändaren den 31 januari klagas det på att hörslingan i en av salongerna på Filmstaden Camera inte fungerat som utlovat.

Det är riktigt att vi haft problem. Vi har konstaterat att det blivit överhörning mellan salongerna och då har vi tvingats att stänga av hörslingan vid vissa tillfällen.

Nu har vi blivit lovade teknisk support och en ordentlig genomgång av detta så att vi i framtiden kan garantera att hörslingan skall vara i bruk när den behövs. Vi räknar med att allt skall fungera normalt igen innan februari månads utgång och vi beklagar den olägenhet som felet har medfört.