(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Även våra underliv behöver besiktigas” den 16 oktober:

Jag måste hålla med dig som klagade på att gynmottagningen försvunnit på Löwenströmska när man lade ner specialistmottagningen.

Vart ska vi kvinnor vända oss? Det finns ingen gynekolog att tillgå i Väsby. Vart vänder vi oss? Ni politiker som har bestämt att inte ha specialistmottagningen på Löwenströmska, hur har ni tänkt?

Vart vänder vi oss? Danderyd har fullt upp redan. Folk ringer dit och är förtvivlade över vart de ska ta vägen.

Så, vad tänker ni göra?