(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vad föreställer konstverket i parken?” den 13 november:

Skulpturen Kyrka i Nisses park i Hökar­ängen har väckt många känslor och frågor sedan den invigdes i oktober. Den vanligaste frågan handlar om vad skulpturen föreställer och om det har konstnären Ernst Billgren själv sagt så här: ”Kyrka är en skulptur där det snödämpande ljudet av kyrkklockor är motivet, om man har livlig fantasi kan man nästan höra dem”.

Konstverket köptes in år 2009 av Stockholm konst och bekostades med hjälp av enprocentsregeln, som anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Under 2010 stod den på Skeppsbron, nedanför Stockholms slott och Storkyrkan för att uppmärksamma kronprinsessbröllopet.

Nu har ”Kyrka” fått en permanent plats i Hökarängen, som en del i Stockholm konsts strävan att nå ut med bra samtidskonst i förorterna. Stockholmshem har inte betalat för skulpturen, mer än via enprocentsregeln.

Vi på Stockholmshem, och många Hökarängsbor med oss, är glada över att ha fått kyrkan placerad här ”mitt i byn”. En skylt som berättar mer om Kyrka kommer att sättas upp vid skulpturen.