(rubrik saknas)

Mitt förslag som jag presenterat för både Daniel Hellden (MP) och Per Ankersjö (C)samt lämnat som medborgarförslag går ut på skapa en gågata av den delen av Humlegårdsgatan som sträcker sig från Grev Turegatan upp till Östermalmstorg.

Biltrafiken kan man dirigera om längs med Grev Turegatan/Brahegatan och sedan Linnégatan. Självklart kommer det påverka biltrafiken negativt till viss del men fördelarna överväger nackdelarna i min mening. I området ligger många småföretag och småbutiker som skulle gynnas oerhört av en gågata, och det skulle även vara ett trevligt inslag i stadsmiljön för samtliga medborgare.

Det rör sig även en hel del turister i området och det skulle rimligtvis vara ett image-mässigt lyft för Stockholm och vi kan få till en mer eller mindre bilfri zon i triangeln Humlegårdsgatan–Nybrogatan–Grev Turegatan.