(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Låt inte Tullinge bilda en egen kommun” den 26 juni:

Hösten 2011 blev den utredning som Botkyrkas kommunledning beställt offentlig. Utredningen syftade till att belysa konsekvenserna av en eventuell avknoppning av Tullinge från Botkyrka.

Utredningens resultat är glasklart; det är fullt möjligt att dela kommunen – både de lagliga och ekonomiska förutsättningarna finns. De nya kommunerna kommer att vara i ekonomisk balans, vilket innebär att det inte blir sämre för det nya Botkyrka – och Tullinge kommer att klara sig bra på egna ben.

Vidare fastlås att man bör prova frågan i en folkomröstning. Precis det som Tullinge­partiet också vill.

Anders Thorén, gruppledare i kommunfullmäktige för Tullingepartiet